Tieng Viet Laos English
ĐV thành viên | Công ty CP công nghiệp cao su
Công ty CP công nghiệp cao su

Địa chỉ: Bản Xóng Khon, huyện Pakxan, Bolykhămxay, Lào

Điện thoại:  020 9691 9337; Fax: 054 212 844 

Ngành nghề kinh doanh được nhà nước Lào cấp phép số 06-06/ຄລທ.ຂ, ngày 12/09/2006

- Trồng và chế biến mủ cao su

- Trồng rừng và trồng cây công nghiệp khác

- các dịch vụ thương mại, tư vấn trồng cây công nghiệp ....

Upload

Upload

Upload